FAQ

FAQ

Deel |

Groengas

FAQ uit/inklappen

Wat is Groengas?

Groengas is een hernieuwbare energiebron en wordt geproduceerd uit afvalwaterslib en biomassa  zoals GFT afval en mest. Rijden op Groengas vermindert de CO2 uitstoot met minimaal 90% in vergelijking tot benzine en diesel en verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk ten opzichte van diesel (door sterk verminderde fijnstof en NOx uitstoot). De productie en het gebruik van Groengas is goed voor de Nederlandse economie en agrarische sector (deze sector produceert het overgrote deel van biomassa uit o.a. mest en planten).

FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil tussen aardgas en Groengas?

Groengas is tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas, met de voordelen van aardgas en ook nog vrijwel CO2-neutraal. In voertuigen met aardgasmotoren kan zonder probleem ook Groengas worden gebruikt.

FAQ uit/inklappen

Is Groengas duurzaam?

Ja, vanwege de biologische oorsprong is Groengas een duurzame energiebron.

FAQ uit/inklappen

Waarom wordt Groengas voor de mobiliteit ingezet?

Onderzoek toont aan dat het gebruik van Groengas voor mobiliteitsdoeleinden de meeste milieuwinst realiseert en concrete effecten heeft op de luchtkwaliteit (sterk verminderde fijnstof en NOx concentraties).

De transportsector is de snelst groeiende energieverbruiker in Nederland. Voor wegvervoer zijn we nu nog vrijwel compleet afhankelijk van fossiele benzine en diesel. Die afhankelijkheid én de impact op het klimaat maken het noodzakelijk te zoeken naar alternatieven voor aardolieproducten. Groengas is zo'n alternatief. Praktisch, niet-fossiel én nu al toepasbaar.

De transportsector veroorzaakt meer dan 65 procent van de stikstofoxiden (NOx) emissie. Blootstelling aan luchtvervuiling door verkeer heeft een grote impact op de volksgezondheid: de schade door fijnstof en stikstofoxiden is voorlopig veel groter dan die van CO2. De schoonste uit de fabriek leverbare oplossing van dit moment zijn voertuigen met aardgasmotoren, zo bevestigen recente tests van TNO en in de praktijk: in Haarlem is sinds de inzet van aardgasbussen veel minder NOx gemeten. 

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de voordelen van Groengas?

Groengas is op dit moment zonder twijfel de duurzaamste en schoonste brandstof voor voertuigen en heeft de volgende voordelen:

 • Vermindert CO2 uitstoot & verbetert de luchtkwaliteit
 • Rijdt klimaat neutraal
 • Stimuleert de Nederlandse economie & agrarische sector
 • Vermindert slijtage aan de motor
 • Vergroot de veiligheid van rijden
 • Vermindert lawaai van rijden
 • Bespaart geld


Rijden op groen gas

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de financiële voordelen van rijden op Groengas?

 • U krijgt een korting van €500,- op de BPM als uw auto voorzien is van een aardgasinstallatie.
 • De prijs van Groengas is gemiddeld tussen de € 0,93 en € 0,99/kg, wat een voordeel van ongeveer 45% is ten opzichte van benzine.
 • De actieradius van Groengas auto's met bi-fuel installatie kan oplopen tot 800 kilometer. 
 • U profiteert in verschillende steden van parkeervoordelen.
 • U bent zonder extra kosten welkom in elke Europese milieuzone.
  (Een milieuzone is een ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen binnen het binnenstedelijk gebied van een gemeente. In die gemeente wordt om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder. Acht Europese landen: Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Groot- Brittannië, Italië, Oostenrijk en Tsjechië, hanteren nu milieuzones en Noorwegen zal in september 2010 volgen.)
FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil tussen rijden op Groengas versus aardgas?

Groengas is een hernieuwbare energiebron en wordt geproduceerd uit afvalwaterslib en biomassa  zoals GFT afval en mest. Het is Groengas is tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas, met de voordelen van aardgas en ook nog vrijwel CO2-neutraal. In voertuigen met aardgasmotoren kan zonder probleem ook Groengas worden gebruikt. 

FAQ uit/inklappen

Zijn er extra risico's verbonden aan rijden op Groengas?

Nee, Groengas rijden en tanken is bijzonder veilig. Groengas scoort qua veiligheid beter dan alle traditionele brandstoffen. Groengas vat minder snel vlam, is lichter dan lucht en als het in de open lucht vrijkomt verdwijnt het zeer snel.

Alle auto's met een Groengas installatie zijn uitgebreid met botsproeven getest, de hoge druktanks blijven zelfs in stand als je er met een geweer op schiet.


Tanken

FAQ uit/inklappen

Wat kost Groengas?

De prijs van Groengas is gemiddeld tussen de € 0,93 en € 0,99 per kg, wat een voordeel van ongeveer 45% is ten opzichte van benzine.

FAQ uit/inklappen

Is het tanken ingewikkeld?

Nee, het tanken van Groengas is net zo gemakkelijk, veilig en snel als het tanken van benzine en diesel.  Klik hier voor een demonstratie van aardgas / Groengas tanken.

FAQ uit/inklappen

Heeft elke benzinestation Groengas?

Nee, maar meer dan 80 tanklocaties zijn operationeel en tientallen in aanbouw of vergunningtraject, waardoor er inmiddels een dekkend netwerk is waar u Groengas kunt tanken. De tanklocaties zijn strategisch verspreid over het land en rond de grote steden. 
Klik hier voor een overzicht van aardgas / Groengas tanklocaties.

FAQ uit/inklappen

Als ik op vakantie ga met de auto, kan ik in het buitenland Groengas tanken?

Ja, in de ons omringende landen wordt ook op Groengas gereden. In het buitenland vindt u tanklocaties in onder andere België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden.

FAQ uit/inklappen

Waarom is de meeteenheid van Groengas in kilogram en niet in liters zoals benzine/diesel?

Groengas wordt verkocht in kuubs en 1 kubieke meter Groengas weegt ongeveer 0,8 kilogram. Om het eenvoudig te houden is gekozen voor kilogram en niet kuub.


Auto's

FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil in kosten tussen een Groengas auto en een traditionele auto?

Dat is moeilijk te zeggen want dat hangt af van het type auto en hoeveel kilometers je aflegt.

Gemiddeld genomen kosten personenauto's op Groengas tussen de 500 en 3.000 euro extra maar u krijgt een korting van 500 euro op de BPM als uw auto voorzien is van een Groengas installatie.

Daarnaast is de prijs van Groengas is gemiddeld tussen de 0,93 en 0,99/kg, wat een voordeel van ongeveer 45% is ten opzichte van benzine.

De onderhoudskosten van een Groengas auto zijn vergelijkbaar met die van een benzinevoertuig.

FAQ uit/inklappen

Kan iedere auto op Groengas rijden?

Nee, maar er zijn steeds meer auto's op Groengas leverbaar (ook wel CNG-auto's genoemd). Veel grote automerken hebben niet alleen bestelauto's, maar ook gewone CNG personenauto's in hun programma.

De volgende autoproducenten leveren in Nederland CNG personenauto's, bestelauto's, lichte en zware vrachtauto's: Fiat, Iveco, MAN Trucks, Mercedes, Opel, Renault, Volkswagen.

FAQ uit/inklappen

Kan ik een Groengas tank in mijn auto laten zetten?

Ja, het is mogelijk benzinevoertuigen aan te passen tot Groengas voertuig en er een tank bij in te bouwen. 

FAQ uit/inklappen

Kan ik een auto leasen die op Groengas rijdt?

Ja, de volgende leasemaatschappijen leveren Groengas auto's: Athlon, Friesland Lease, NoordleaseLeaseplan, Dutchlease, Lease Quality en Arval